VÝROBKOM MÔŽE BYŤ BUĎ JEDNODUCHÝ KUS, ALEBO UŽ ZABALENÝ V SPOTREBITEĽSKOM BALENÍ – VRECÚŠKO, OBAL, KRABIČKA.

4.0

BASIC

& EASY

Pri návrhu boli použité princípy v zmysle BASICEASY.

 

Takto nainštalované pracovisko je možné pomocou parametrov  výrobkov a parametrov krabíc meniť priamo na ovládacej konzole  jednoducho za chodu baliacej linky.

 

Zmena parametrov napríklad pri zmene výrobkov ale aj obalov nepresiahne zvyčajne 2 minúty.

Naše baliace stroje (CASE PACKER) sú navrhnuté s vysokou spoľahlivosťou na bezporuchovú prevádzku s možnosťou zahrnúť špecifické požiadavky zákazníka.

 

Robotické zariadenie  je navrhnuté ako uzavretý systém tak, aby spĺňalo najprísnejšie kritéria

pre bezpečnosť a hygienu pracoviska. Je vhodné aj pre použitie v hygienicky čistých prostrediach.

NAŠE RIEŠENIE JE MOŽNÉ ROZŠÍRIŤ O MNOŽSTVO ŠTATISTICKÝCH A VÝKONOVÝCH PARAMETROV, KTORÉ SA U ZÁKAZNÍKA ŠTANDARDNE POUŽÍVAJÚ AJ VĎAKA INTENZÍVNEJ SPOLUPRÁCI SO SKUPINOU VÝVOJÁROV, KTORÁ NA ZÁKLADE DLHOROČNÝCH SKÚSENOSTÍ V ODBORE BALENIA TIETO STROJE VYVINULA.

Chápeme vaše individuálne požiadavky ako základný princíp, a preto zabezpečujeme integráciu s nástrojmi a implementovanými princípmi LOGISTIKA 4.0 alebo PRIEMYSEL 4.0.

VÝHODY PREDURČUJÚCE

POUŽITIE NÁŠHO RIEŠENIA V BALIACEJ LINKE

 • Nahrádza ručnú manipuláciu.
 • Nepotrebuje technologické prestávky a pracuje 24 hodín denne, 365 dní v roku.
 • Nemá problém s vplyvom chladu, resp. tepla.
 • So 100% presnosťou vie napočítať počet kusov do krabice a nepomýli sa.
 • V prípade požiadavky vie v rámci určenej tolerancie odvážiť každý jednotlivý kus a v prípade nezhody nežiadúce vyradí z procesu balenia.

EFEKT NASADENIA

NÁŠHO RIEŠENIA

 • Jednoduchá, časovo nenáročná implementácia do existujúcej baliacej linky.
 • Šetrí miesto.
 • Prevádzka nepotrebuje žiadnu odborne vyškolenú obsluhu.
 • Výrazne nahrádza ľudský faktor. Neomylne pracuje v takte 40 až 100 ks výrobkov za minútu, podľa typu zariadenia.
 • Základná údržba nie je časovo náročná.
 • Okamžité zistenie stavu a diagnostika poruchy.
 • Možnosť servisu „na diaľku“.
 • Rýchla návratnosť investícií.
Loading...

Technické parametre

ROBOPRO

MAXIMUS W100

ROBOPRO

THOR

ROBOPRO

COMBO

 

Predstavujeme Vám zariadenie ROBOPRO COMBO - stroj, ktorý je určený na balenie výrobkov na princípe "krabičky v kartóne". Vysokorýchlostný robotický stohovač, ktorý do kartónu vkladá viac krabíc. Medzi hlavné výhody stroja patrí flexibilita rozmerov krabíc naskladaných do kartónu a minimálna údržba. Stroj je založený hlavne na šesťosovom robotickom ramene Fanuc - kompaktnom robote priemyselnej triedy, ktorý s vysokou presnosťou balí produkty 24 hodín denne. Robot Fanuc zaručuje maximálnu spoľahlivosť a minimálne prevádzkové náklady počas celej životnosti. Flexibilné nastavenie sa vykonáva pomocou dotykovej obrazovky. Hlavnou výhodou používania tohto stroja je vykonávanie práce rýchlejšie, ako použitím ľudského faktora. Funkcie stroja spočívajú v rozložení a naplnení kartónu krabičkami, priebežným vážením krabičiek a prelepením plneného kartónu.

 

 

VÝHODY

 

 • Nonstop balenie
 • Nižšie prevádzkové náklady
 • Dlhá životnosť
 • Návratnosť nákladov za dva roky alebo okamžité zníženie prevádzkových nákladov na polovicu
 • Zatiaľ žiadne ľudské chyby pri počítaní a zlyhaniach z hľadiska morbidity
 • Menej prestojov - efektívne používanie baliaceho stroja
 • Úspora miesta

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

VŠETKY NAŠE ZARIADENIA TERAZ  PONÚKAME
AJ VO FORME
PRENÁJMU

SÚČASŤOU PRENÁJMU JE:

 

 • Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy.
 • Záručná doba a servis - na dodané zariadenia poskytujeme záruku po dobu 12 mesiacov. Záruka platí od spustenia zariadenia do prevádzky.

 

 

PODMIENKY PRENÁJMU:

 

Nájom je poskytnutý na dobu určitú s možnosťou predkupného práva. Vopred dohodnutý splátkový kalendár vám priložíme k nájomnej zmluve. Nájomná zmluva zahŕňa tieto cenové položky:

 

 • poistenie zariadenia z ceny istiny, t.j. 0,8% z ceny zariadenia,
 • finančné náklady prenájmu, t.j. 10% p.a.,
 • splátka istiny za daný stroj, pričom istina je uvedená v platnom predajnom  cenníku,
 • celková nájomná splátka,
 • výška kaucie.

 

 

Predkupné právo môžete využiť  kedykoľvek počas doby trvania nájmu. Zaplatené splátky istiny vám zohľadníme v odkupnej cene stroja. V prípade záujmu Vám radi poskytneme ďalšie informácie z našej ponuky.

 

Kontaktujte nás prosím.

KONTAKT

Spolupracujeme s VÚB Leasing.

NAŠA PONUKA

ZAHŔŇA

 • Osobnú návštevu u vás s prezentáciou uvedených vlastností nášho sortimentu.
 • Možnosť predvedenia “kartónovacieho robotického zariadenia“ v našich priestoroch na existujúcich zariadeniach.
 • V prípade vášho vážneho záujmu vám pripravíme budúcu verziu riešenia pre vás a sprístupníme funkčné DEMO, ako súčasť ponuky na realizáciu.

NOVINKA

 

AUTOMATICKÁ

DEZINFEKČNÁ
STANICA

 

 

 

VIAC INFORMÁCIÍ

PRIPRAVENÍ NA BUDÚCNOSŤ

EN

SK